ارائه و برگزاری کارگاهها و دوره های مجازی آنلاین
1399/09/21

ارائه و برگزاری کارگاهها و دوره های مجازی آنلاین با حضور بهترین و مجرب ترین اساتید و کارشناسان حوزه سلامت و روان و سازمان نظام روانشناسی در سایت نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان.

▶️WWW.crisis-mental.ir◀️

 

عناوین و موضوعات کارگاهها و دوره های مجازی:

 

✅چگونه با شاد زیستن از بحران کرونا عبور کنیم

✅مهارتهای ارتباط مطلوب در خانواده

✅سبک زناشویی و الگوههای ارتباطی زوجها

✅مسائل روانشناسی و حقوقی زوجها

✅آسیب شناسی خانواده و فضای مجازی

✅نقش و اهمیت سرمایه های روانشناختی در عبور از بحرانهای زندگی

✅فنون و روشهای مقاله نویسی

✅خودهیبنوتیزمی و آشنایی با هیبنوتیزم تراپی

✅بحران سوگ و تاب آوری

✅آسیب شناسی و فضای مجازی