ردیف عنوان دوره نام مدرس مدت زمان (ساعت) هزینه (ریال) تاریخ برگزاری ظرفیت باقیمانده وضعیت عملیات
1 کارگاه آموزشی از حال بد به حال خوب استاد مهدی طباطبایی فر 3 1,000,000 1399/12/20 497
برگزار شده